Latest from the blog

BEGINNER’S LUCK?

Den här killen åt bara en gång i natt! Krokodiltårarna rann vid två tillfällen men det gick bättre än förväntat att trösta honom utan att amma. Nybörjartur? Jag är hursomhelst redo för natt nr 2; idag vilar jag från träningen och har redan sovit middag 2 timmar 🙂


This fellow ate only once last night! The crocodile tears were running on two occasions, but it went better than expected to comfort him without breastfeeding. Beginner’s luck? I’m ready for night #2; today I’m resting from training and have already slept a 2 hour nap 🙂

ANOTHER DAY IN PARADISE

Man blir ju inte direkt smart av dålig sömn men jag fattar inte att jag inte ringt BVC tidigare..! Jag pratade med vår barnmorska i morse; att Sam vaknar på natten och vill äta en gång i timmen verkar bara vara en ovana vi behöver jobba bort.

Vi ska fortsätta ge gröt och smakportioner under dagen, men även ersättning i flaska som sista mål på kvällen – då vet vi med säkerhet att han inte vaknar för att han behöver mat.
Det är mycket som händer i hans utveckling så här vid 20 veckors ålder; han kanske vaknar p.g.a. drömmar eller behovet av närhet. Jag ska försöka gå tillbaks till att amma honom 1-2 gånger nattetid, som innan denna fas. Målet är ju att enbart äta på dagen.

I natt får pappa flytta tillbaks till sovrummet och hjälpa till att trösta med napp och gungning! Goda nyheter för mig – mindre bra för Adrian 😉


You don’t get very smart from poor sleep, but I don’t understand why I didn’t call the child care center earlier.! I talked to our midwife this morning; Sam waking up at night and wanting to eat once every hour just seems to be a habit we need to adjust.

We’re gonna continue to give porridge and small portions of solids during the day, but then formula in the bottle as the last meal of the evening – in this way we know for sure that he doesn’t wake up because he needs food.
There’s a lot going on in his development at the age of 20 weeks; he might wake up because dreams or the need for closeness. I will try to go back to 1-2 feeds at night, as before this phase. The goal is to eat only during the day.

Tonight dad is allowed to move back to the bedroom and help comfort Sam with pacifier and rocking! Good news for me – less good for Adrian 😉

LESS MEAT

Vegetarian patties made of red lentils and quinoa, with avocado, apple, tahini, hummus and olive tapenade.

Jag har dragit ner på köttet igen vilket märks på hur bra min mage mår – och på midjemåttet! Jag gillar verkligen grönsaker, hummus, tahini, groddar, dadlar osv., så för mig är det inte alls svårt. Jag skulle även välja fisk och skaldjur framför kött alla dagar i veckan.
Min sambo är känslig mot mjölk så det går för det mesta också bort. Så länge vi har Oatly iKaffe-mjölk och jordnötssmör (och rödvin) så klarar jag mig 😉

Om en rätt skulle sakna kött finns det goda ersättningar från märket Anamma och Beyond Burger. Jag älskar ost men köper främst fårost så som fetaost och manchego just nu.
Jag har i tidigare inlägg skrivit varför jag inte äter kött, men kommer samtidigt inte “göra min kosthållning till någon religion”, som Sadhguru säger.


I’ve reduced the meat again which is noticed on how good my stomach work – and on the waistline! I truly like vegetables, hummus, tahini, sprouts, dates etc., so for me it’s not difficult at all. I would also choose fish and seafood over meat every day of the week.

My partner is sensitive to milk so that usually goes away too. As long as we have Oatly iCoffe milk and peanut butter (and red wine) I’m fine;)

If a dish would be missing meat, there are tasty substitutes from the brands Anamma and Beyond Burger. I love cheese but mainly buy sheep cheese such as feta and manchego right now.
I’ve written in this previous post why I don’t eat meat, but at the same time I won’t “turn my diet into a religion”, as Sadhguru says.

OUT OF MY MIND

När små bebisar gråter hysteriskt kan man ta dem till ett annat rum för att överraska dem med en ny miljö. Den drastiska förändringen ger ett annat fokus och bebisen slutar därför ofta gråta.

För mig är träning som ett mentalt miljöombyte, så även om jag är mentalt trött p.g.a. den nattliga amningen får fysisk träning mig att må bättre. Det förbättrar ju även sömnen, samtidigt som man får lite egen-tid.

Innan frukost gjorde jag 20 min Ashtanga yoga i ett ganska snabbt flöde – det var skönt att inte hinna tänka 🙂
På eftermiddagen tränade jag ett av Alexia Clarks challenge-program; supersets (utan vila) där olika styrkeövningarna utförs i 40 sekunder, för att bytas till en statisk övning i 20 sekunder. Alexia Clarks app kan testas gratis i 7 dagar.


When small babies cry hysterically, you can bring them to another room to surprise them with a new environment. The drastic change gives a different focus and the baby often stop crying.

For me, exercise is like a mental environment change, so even though I’m mentally tired because of the nightly breastfeeding, physical exercise makes me feel better. It improves your sleep and gives you some time for yourself.

Before breakfast I did 20 minutes of Ashtanga yoga in a pretty fast flow – it was nice not to have time to think 🙂
In the afternoon, I did one of Alexia Clark’s challenge programs; supersets (without rest) where strength exercises are performed for 40 seconds, to be switched to a static exercise for 20 seconds. Alexia Clark’s app has a 7 day free trial.

A PHASE

Sitter och googlar hur länge en tillväxtfas kan hålla på egentligen?! Jag ska ringa BVC imorgon och fråga haha… vi hade ytterligare en natt med amning en gång i timmen. Har tappat räkningen hur länge vi hållit på nu men typ en och en halv vecka? Jag förstår varken hur Sam orkar vakna eller äta så ofta.

Vi tänkte ge honom en flaska modersmjölksersättning igår kväll, men insåg runt 18:00 att vi inte vant honom vid flaskan riktig än, så vi började med det i morse istället. Han verkar inte orolig eller ledsen utan sover och äter som vanligt på dagen. Han gick med på flaskan efter ett tag och vi tycker han är världens bästa och duktigaste och gosigaste lilla sammets-semla… Nu får vi se hur det går inatt; trots denna branta uppförsbacke vet jag att det är en fas som snart är ett minne blott – en fas som samtidigt är himla mysig…


I sit and google how long a growth phase can last, for real?! I’m gonna call the child care center tomorrow and ask haha… we had another night of breastfeeding once every hour. I’ve lost count for how long we’ve been doing this but something like 10 days? I don’t understand how Sam manage to wake up or eat so often.

We were gonna give him a bottle of formula last night, but realized around 6pm that we haven’t used him to the bottle yet, so instead we started this morning. He doesn’t seem worried or sad and sleeps and eats as usual during the day. He took the bottle after a while and we think he is the world’s best and most cuddly little velvet muffin… We’ll see how it goes tonight; despite this steep uphill, I know that it’s a phase that soon will be nothing but a memory – a phase which at the same time is super cozy…

ALL OR NOTHING

Igår blev det både vin, pizza och lösgodis. Jag älskar rödvin. För några år sedan hade jag straffat mig själv efter massa onyttig mat, alkohol och godis men jag känner mig stolt över att ha kommit så pass långt att jag kan njuta av livets goda och sedan släppa det, utan att leva på typ luft och grönkål följande dagar.

Jag är nog fortfarande långt ifrån “normal” i mångas öron; i morse drack jag som alltid varmt vatten med citron. Citron, Himalaya salt och grönsaker är exempel på mat som är basiskt för kroppen, medan vitt socker och mjöl osv. är surt. På fortfarande tom mage gjorde jag Detox Yoga For Weight Loss & Digestion. Väl klar låg jag kvar i śavāsana, och utförde Wim Hof’s andningsteknik. När kroppen syresätts blir dess miljö mindre sur och mer basisk. Slutligen tog jag en dusch med först varmt och sedan kallt vatten, vilket också är något som Wim Hof förespråkar för immunförsvaret. Han erbjuder en gratis mini-kurs på https://www.wimhofmethod.com/free-mini-class.


Last night, we had wine, pizza and candy. I love red wine. A few years ago I would have punished myself after eating lots of unhealthy food, alcohol and sweets, but I feel proud to have come so far that I’m able to enjoy the good things in life and then move on, without living on air and kale the following days.

I am probably far from “normal” in many people’s ears; this morning, as all mornings, I drank hot water with lemon. Lemon, Himalayan salt and vegetables are examples of food that is alkaline to the body, while white sugar and flour etc. is acid. On a still empty stomach I did Detox Yoga For Weight Loss & Digestion. When finished, I stayed in śavāsana and performed Wim Hof’s breathing technique. When the body is oxygenated, its environment becomes less acidic and more alkaline. Finally, I took a shower with first warm and then cold water, which also is something that Wim Hof teaches to boost the immune system. He offers a free mini-class at https://www.wimhofmethod.com/free-mini-class.

NOTHING REAL CAN BE THREATENED

Jag vet att inte alla läsare direkt berörs av bebis-livet, men du känner garanterat någon som har små barn. Innan jag själv fick barn hörde jag andra prata om hur jobbigt det är att vara vaken nattetid, men hittills har Sam ätit 2-3 gånger per natt som mest, så jag tänkte att det inte alls var så farligt som folk sa.

Sedan en vecka tillbaks har jag ammat 8-10 gånger per natt. Detta är det tuffaste jag varit med om fysiskt och psykiskt. Jag är så trött att jag gråter och mår illa. Det är svårt att föreställa sig hur det är, men jag vill, trots allt, säga att det fortfarande är värt det, till hundra tusen procent. Att känna Sams sammetslena handflator på min hud och höra hans ljuva andetag är oersättligt.

I och med att jag ligger och ammar, samt för tillfället lånar av min kropps reserver utan att få återhämtning, fortsätter jag jobba med yoga för höfter. Som förklaras i 15 minuters-videon nedan lagras mycket emotionell energi i musklerna runt höftlederna, så som piriformis, gluteus samt psoas – som kallas “the seat of our soul”. Att stretcha detta område kan göra att stress, oro och ångest kommer upp till ytan, men det är faktiskt syftet genom att positionen hålls i 2-4 minuter. Slutligen släpper den negativa känslan, och ersätts med en euforisk lättnad.

Nu, efter ett stort glas Pinotage Reserve och pizza, ska jag lyssna på Beyoncé och skura golvet.

I’m a savage, classy, bougie, ratchet… sassy, moody, nasty…


I know that not everyone is directly affected by the baby life, but you definitely know someone who has young children. Before I had a baby of my own, I heard others talk about how hard it is to be awake at night, but so far Sam has eaten 2-3 times per night at the most, so I figured it wasn’t so bad.

For the last week, I’ve been breastfeeding 8-10 times a night. This is the toughest I’ve been through physically and mentally. I’m so tired I cry and feel nausea. It’s hard to imagine what it’s like, but I still want to say that it’s worth it all, to a hundred thousand percent. To feel Sam’s velvety palms on my skin and hear the sound of his sweet breath is irreplaceable.

Since I lie down and breastfeed, and at moment borrow from my body’s back up energy without recovery, I continue to work with yoga for the hips. As explained in the 15 minute video below, much emotional energy is stored in the muscles around the hip joints, such as piriformis, the glutes and psoas – which is called “the seat of our soul”. Stretching this area can surface feelings like stress, worry and anxiety, but that is actually the purpose of holding the positions for 2-4 minutes. Finally, the negative feeling releases, and is replaced by a euphoric relief.

Now, after a big glass of Pinotage Reserve and pizza, I’m gonna listen to Beyoncé and scrub the floor.

I’m a savage, classy, bougie, ratchet… sassy, moody, nasty…

30 MIN FULL BODY WORKOUT

Dagens effektiva supersets kommer här. Googla namnet på övningen för att se hur den ser ut och utövas. Jag gör alla sets men enbart en gång, så alla fyra omgångar är gjorda på ca 30 min.


Today’s effective superset comes here. Google the name of the exercise to see what it looks like and how it’s done. I do all sets but only one time, so all four circuits are made in about 30 min.

HIPS DON’T LIE

Oavsett om du ligg-ammat på sidan en gång i timmen denna natt, gått eller sprungit mycket eller bara känner dig allmänt stel, riktar dagens yoga in sig på att stretcha höfter, lår och vader. Den ger även en skön förlängning och dekompression av ryggraden.


Whether you have been breastfeeding lying on your side once every hour this night, have been walking or running a lot or just feel generally stiff, today’s yoga really stretch the hips, thighs and calves. It also gives a nice extension and decompression of the spine.

SPLITTRAD

Har varit vaken varannan timme varje natt i typ en vecka nu. Vår 19 veckor gamla bebis vill inte somna utan att snutta och ligga VÄLDIGT nära. Jag har hittills haft hormoner som hjälpt mig gå upp på nätterna, men de är på väg ut ur kroppen nu enligt mina syster, som har en 11 månader gammal bebis.

När man är som tröttast är det otroligt hur träning kan ge energi, samt balansera den. Att sträcka ut bindväven efter en natt i krampaktiga sovställningar känns SÅ bra. Denna yoga för split var dagens pass.


I’ve been awake every two hours every night for a week now. Our 19 week old baby doesn’t want to sleep without suckle and lying VERY close. So far I’ve had hormones that helped me get up at night, but they are decreasing now according to my sister, who has an 11-month-old baby.

When you feel the most tired, it’s amazing how exercise can give you energy, and balance it. Stretching out the connective tissue after a night in cramping sleeping positions feels SO good. This yoga for splits was today’s class.