FOLLOW

Nu har Sam ammat 2-3 ggr per natt. En natt när han ville äta och ligga nära insåg jag att det enklaste är att bara följa honom. Är det okej att ta den enkla vägen?

Ett av mina mål 2020 är att bli snällare mot mig själv – och på så sätt bli snällare mot min omgivning. Att ta den enkla vägen är inte något jag är van vid, men när det kommer till Sam vill jag bara göra det som han faktiskt mår bäst av i stunden, vilket ändå ändras konstant.

Är det rätt så är det lätt?

Sam är inte ens fem månader gammal, så jag tänker att han kommer hinna bli stor och självständig och jag kommer hinna sakna den relativt korta tiden han är i fysiskt behov av mig..!
Vi har sedan han var 12 veckor följt ett schema med mat- och sovtider från boken “The New Contented Little Baby Book” skriven av Gina Ford. Jag uppskattar verkligen att ha någonting att utgå ifrån och falla tillbaks på. För det mesta sover och äter Sam enligt schemat – förutom amningen nattetid då..!

De senaste dagarna har jag känt mig trött i kroppen och inte ens haft lust att träna – återigen ges möjligheten att öva på att bara följa och lyssna på min kropp. Jag har gjort korta yoga-program, t.ex. Yoga To Cure och Gentle Yoga Flow.
Energin att blogga har inte riktigt funnits där heller, men idag kom lusten att skriva helt naturlig. Att jag inte pressar mig själv att hinna med allt, och istället kunna tänka att det jag faktiskt gjort är tillräckligt känns också som ett framsteg. Tack för att du besökte min hemsida, hoppas det inspirerar dig att vara snäll mot dig själv ❤


Sam has now been eating 2-3 times a night. One night when he wanted to eat and cuddle, I realized that the easiest thing to do was to just follow him. Is it okay to do things the easy way?

One of my goals in 2020 is to be kinder to myself – and in that way be kinder to my surroundings. Taking the easy way is not something I’m used to, but when it comes to Sam, I just want to do what’s best for him at the moment, which constantly is changing anyway.

If it’s right, it’s easy?

Sam is not even five months old, so I’m thinking that he will have time to get big and independent and I’ll miss the relatively short time he’s in physical need of me..!
Since he was 12 weeks we’ve been following a food and sleeping schedule from the book “The New Contented Little Baby Book” written by Gina Ford. I really appreciate having something to start from and fall back on. For the most part, Sam sleeps and eats according to the schedule – except for the nightly breastfeeding, that is..!

The last couple of days I’ve felt physically tired and didn’t even wanna work out – again given the opportunity to practice following and listening to my body. I’ve done short yoga programs, e.g. Yoga To Cure and Gentle Yoga Flow.
The energy to blog hasn’t really been there either, but today the desire to write came naturally. To not push myself to do everything and instead be able to think that what I’ve actually accomplished is good enough, is also a postitive progress. Thank you for visiting my website, I hope it inspires you to be kind to yourself ❤

One thought on “FOLLOW”

  1. Så fint att följa Sam och dig här♥️ Precis som du skriver så ska man vara följsam med barnets behov. Tycker detta talesättet är så bra: ”med småbarn är dagarna långa och åren korta”.
    Ford-modellen är skön att luta sig mot. Har en till bok till dig från henne sedan om potty training😊

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s