ANOTHER DAY IN PARADISE

Man blir ju inte direkt smart av dålig sömn men jag fattar inte att jag inte ringt BVC tidigare..! Jag pratade med vår barnmorska i morse; att Sam vaknar på natten och vill äta en gång i timmen verkar bara vara en ovana vi behöver jobba bort.

Vi ska fortsätta ge gröt och smakportioner under dagen, men även ersättning i flaska som sista mål på kvällen – då vet vi med säkerhet att han inte vaknar för att han behöver mat.
Det är mycket som händer i hans utveckling så här vid 20 veckors ålder; han kanske vaknar p.g.a. drömmar eller behovet av närhet. Jag ska försöka gå tillbaks till att amma honom 1-2 gånger nattetid, som innan denna fas. Målet är ju att enbart äta på dagen.

I natt får pappa flytta tillbaks till sovrummet och hjälpa till att trösta med napp och gungning! Goda nyheter för mig – mindre bra för Adrian 😉


You don’t get very smart from poor sleep, but I don’t understand why I didn’t call the child care center earlier.! I talked to our midwife this morning; Sam waking up at night and wanting to eat once every hour just seems to be a habit we need to adjust.

We’re gonna continue to give porridge and small portions of solids during the day, but then formula in the bottle as the last meal of the evening – in this way we know for sure that he doesn’t wake up because he needs food.
There’s a lot going on in his development at the age of 20 weeks; he might wake up because dreams or the need for closeness. I will try to go back to 1-2 feeds at night, as before this phase. The goal is to eat only during the day.

Tonight dad is allowed to move back to the bedroom and help comfort Sam with pacifier and rocking! Good news for me – less good for Adrian 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s