LIVET HÄNDER

Jag har sedan flera veckor tillbaks inte alls mått bra. Jag var hos vårdcentralen och tog massa prover eftersom jag inte känt igen mig själv på ett tag; ingen ork eller motivation. Det började med att jag var hängig och hade yrsel, kanske pga lågt blodtryck tänkte jag… Det visade sig att jag är gravid!!

Vi hade använt oss av preventivmedlet Natural Cycles, vilket inte var tillräckligt säkert. Vi visste att risken att bli gravid fanns där och både jag och Adrian har känt oss redo för att skaffa barn ett bra tag. Jag blev oavsett chockad över att vara gravid och hur min kropp reagerade. Jag visste att man mår illa under graviditeten men att samtidigt vara dödstrött, ha sura uppstötningar, muntorrhet, ont i brösten och kramp i benen är en psykisk påfrestning som jag aldrig kunna förbereda mig på. Jag spyr inte men har mått extremt illa sedan vecka 6. I fredags började jag med en receptbelagd medicin, Lergigan, men blir helt utslagen av dem och kan sova hur mycket som helst.

Jag sa upp mig från mitt jobb i Göteborg innan jag visste att jag var gravid, så just nu flyter dagar och nätter samman. Att inte ha några rutiner gör att jag mår sämre, men jag gör så gott jag kan och försöker fokusera på det jag får gjort istället för det jag inte klarar av. Nu har jag äntligen samlat kraft att fortsätta med min blogg och online business. Jag är van vid att kunna hantera och ja, kontrollera, hur jag mår genom att agera, t.ex. träna, köra en uppiggande diet, få andra perspektiv genom att träffa vänner… men just nu är det enda jag kan göra att acceptera mitt tillstånd. Trots att jag mår dåligt känns det hela otroligt stort och fint och jag är tacksam för varje dag.


I haven’t felt good for several weeks. I’ve been at the health center and took lots of samples because I haven’t recognized myself for a while; no energy or motivation. It started with me feeling sick and dizzy, perhaps because of low blood pressure I thought… It turned out that I am pregnant!!

We had used the contraceptive Natural Cycles, which wasn’t safe enough. We were aware of the risk of getting pregnant and both Adrian and I have felt ready to start a family for quite a while. I was shocked to be pregnant and how my body reacted. I knew that you feel nausea during pregnancy, but at the same time being super tired, having acid reflux, dry mouth, aching breasts and cramps in the legs is mentally something I never could have prepared myself for. I don’t throw up but have felt nauseous since week 6. Last Friday I started with a prescriped medicine, Lergigan, but I get completely knocked out by them and could sleep forverer.

I quit my job in Gothenburg before I knew I was pregnant, so right now the days and nights are one big blur. Not having any routines makes me feel worse, but I do the best I can and try to focus on what I get done instead of what I can’t do. I’ve finally gathered strength to continue with my blog and online business. I am used to being able to handle and yes, control, how I feel by acting, eg. exercise, go on a refreshing diet, get other perspectives by meeting friends … but the only thing I can do right now is to accept my condition. Although I feel bad, it all feels incredibly big and beautiful and I am grateful for every day.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s