Hello World

Hej och tack för att just DU är här!
Jag värdesätter din tid och hoppas att du har haft en bra dag.

Jag hade min sista intervju för ett drömjobb i fredags! Jag tror verkligen att det är möjligt för mig att få det här jobbet. Och om jag inte får det, vet jag att jag inte är själva rollen, att jag är komplett, oavsett. Jag är inte identifierad med att dotter, syster, flickvän, yrkestitel etc, utan som en komplett människa med oändlig potential. Jag är större än mitt sinne och kropp. Det vill säga jag är större än mina tankar och mina känslor. Vilken tur..!

Det hade kanske inte varit så lätt för mig att skriva så här, om jag inte redan hade träffat min drömkille och köpt vårt drömhem. Detta efter att ha gått igenom många år av ångest, oro och stress. Därför når jag ut till dig som läser detta, för jag vet att jag inte är ensam om att hantera dessa känslor.

Vad som har hjälpt mig är att hitta ett avstånd till mina tankar och känslor. De är inte mer verkliga än någonting annat vi kan föreställa oss. Vårt sinne är kapabelt till att visualisera vilket scenario vi som helst, och om vi går djupt nog kan vi även känna hur den situationen skulle kännas. Nyckeln är att hitta känslan av att ditt dröm-tillstånd redan är sant, och känna tacksamhet för att det är så – redan nu. Vår kropp vet inte skillnaden mellan vad som är verkligt och vad som är våra tankar. Stress är ett bevis på detta; våra tankar gör att kroppen reagerar, även om man inte jagas av en lejon, men kanske bara försöker uppnå de krav vi ställer på oss själva.


Hello and thank YOU for being here!
I value your time and effort and hope you’ve had a great day.

I had my last interview for a dream job on Friday. I truly believe it’s possible for me to get this job. And if I don’t, I know that I’m not the role itself, that I am complete regarless. I’m not identified as a daughter, sister, girlfriend, jobtitle etc, but as a complete human being with endless potential. I am greater than my mind and body. That is, I am greater than my thoughts and emotions. Thank God..!

It might not have been so easy for me to write this if I already hadn’t met my dream guy and bought our dream home. This after being through many years of anxiety, worry and stress. That’s why I reach out to you, cause I know I’m not alone dealing with theese emotions.

What have helped me is to find a distance to my thoughts and emotions. They are not more real than anything else we can imagen. Our mind is capable to visualize whatever scenario we want, and if we go deep enough, we can even feel how that situation would feel. The key is to find a state of feeling where your vision is already true, and feel gratitude for it already being so – now. Our body doesn’t know the difference between what’s real in our environment and our thoughts. Stress proofs this; your thoughts puts your body into a reactive mood, even though you’re not chased by a lion, but perhaps only trying to keep up with the demands we make on ourselves.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s