Vår värld

Korruption, krig, våld, lögner, hot, polisbrutalitet… Syrien, Egypten, Israel, Irak, Korea, Kina, Sovjet, USA, Afrika… Vi tror oss vara åtskilda för att vi föreställer oss dragna streck på jordskorpan. Men vi representerar en och samma värld – infekterad av egoism och hat. Där finns ingen myndighet att vända sig till, ingen att lita på. De som påstås stå på vår sida och skydda oss är de som gillrar fällan, utnyttjar och fängslar oss i ovisshet och rädsla, för att kontrollera oss, leka med oss, och hugga oss i ryggen… Skickligt slingrar de sig bort från sitt ansvar, gömmer sig i resultatets kaos, smog och buller…

Vi har glömt bort varandra. Vi beter oss som djur, för det enda människan älskar är sig själv… Avundsjuka, girighet och högmod har utplånat kärlek, godhet och rättvisa till den punkt att jorden aldrig kan återhämta sig, så länge vi är kvar… Det är absurt att vi tror oss vara intelligenta, när vi i själva verket är denna planetens patetiska apor som håller för ögon, öron och mun – på existensens bekostnad.

Man säger “så som inuti – så och utanpå” – det råder ett helvete på jorden med dagens världsbild som bevismaterial. Trots det förnekar vi fegt vår spegelbild, försvarar oss, bokstavligen, in till döden. Ignorant blundar vi för att varje ny dag innebär möjligheten att förbättra, men tummen den förblir.

Låt oss vara goda människor! Vara mot andra som man vill att andra ska vara. Allt börjar och slutar med dig själv.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s